Lietošanas noteikumi

Šie noteikumi nosaka portāla KurMajas.lv lietotājiem lietošanas kārtību un saistošus noteikumus, turpmāk tekstā — Noteikumi.